Bevilling fra A.P. Møller Fonden til Opera på Grænsen

Det er med stor glæde og taknemmelighed, at Opera på Grænsen  har modtaget en bevilling på 1 mio. kr. af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til opførelse af en ny opera »Grænsen« i anledning af genforeningsjubilæet i 2020.

Formand for Opera på Grænsen, Anders Molt Ipsen, er særdeles glad for bevillingen, da det nu gør det muligt at igangsætte hele projektet, der har været under forberedelse det sidste 1 ½ år. »Det glæder os, at A. P. Møller Fonden på denne måde er med til at sikre opførelsen af en opera blandt de mange kulturelle begivenheder, der vil udfolde sig i 2020,« siger Anders Molt Ipsen

Operaen »Grænsen« realiseres i et samarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester, et kammerorkester samt komponist og librettist Bo Gunge. Operaen opføres i fuld skala, og dramaet inddrager de hovedbegivenheder, der førte til  afstemningerne i 1920, hvor Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Kunstnerisk leder på projektet er Erik Kaltoft – forhenværende professor ved Det Fynske Musikkonservatorium og tidligere leder af den musikdramatiske uddannelse på Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. 

Handlingen tager udgangspunkt i et fascinerende stykke historie, der meget fint egner sig til en musikdramatisk opførelse.

»Alle varianter af menneskelig dårskab, dobbeltspil og selvovervurdering viser sig blandt de mange, der følte sig kaldet til at blande sig i det politiske spil«, siger Bo Gunge og fortsætter: Midt i det hele står én person, som modtager så mange verbale tæv, finder sig i så mange uforskammetheder og er genstand for endeløse rænker. Det er H. P. Hanssen. »Hold dig kun stiv Hans Peter« siger hans kone, Helene. Det gør han. Som det politiske svar på »Die Hard« -filmene, nægter han at give op. Det er en god historie at fortælle.

Om musikken udtaler Bo Gunge, at det især er en god historie at fortælle som opera, fordi nogle af de virkelige begivenheder næsten ville virke utroværdige i realistisk fortællestil. Musikken bløder kanterne op og transporterer os rundt til begivenhedernes skiftende brændpunkter. De højtstemte følelser hos karaktererne i det nationale drama kan modereres forbilledligt over i ekspressive fraser hos sangerne, som forplanter sig med lydens hast til stolesæderne. Med den frie tilføjelse af fortællingen om H. P. Hanssens datter Astrid, og hendes forlængede kamp for et ordentligt liv på trods af grænser og forskelle, flyttes de 100-årige begivenheder samtidig helt tæt på os selv, og på den enestående fred grænsedragningen i 1920 alt i alt bidrog til.

2 thoughts on “Bevilling fra A.P. Møller Fonden til Opera på Grænsen

  1. Kære Heidi
   Mange tak, vi glæder os meget!
   Af tekniske grunde er det først muligt at svare her nu.
   Mange hilsner fra webadministrationen

Comments are closed.