Medlemskab og vedtægter

Kontingenterne for medlemskab af foreningen er:

  • Enkeltmedlemsskab unanset alder (livstidsmedlemsskab): 150 kr el. 20€
  • Medlemmer pr. 13.oktober 2023 opgraderes automatisk til livsvarige medlemmer.

Medlemskab opnås ved indbetaling på konto i Sydbank:

  • 7915-0001195157
  • IBAN: DK5379150001195157
  • BIC/SWIFT: SYBDK22

Gældende vedtægter for foreningen “Opera på Grænsen”
kan downloades her: