Generalforsamling i Opera på Grænsen den 13.marts 2023 kl.18 på Folkehjem i Aabenraa

Anders Molt Ipsen, formand for Opera på Grænsen

Opera på Grænsen afholder den årlige generalforsamling mandag den 13.marts 2023 kl. 18 på Folkehjem i Aabenraa (lille sal).

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning. (se billede)
3.Regnskabsaflæggelse
4.Valg til bestyrelsen. Ole Livbjerg Klitgaard er på valg og er villig til genvalg.
5.Behandling af indkomne forslag
6. Orientering om kommende tiltag
7. Valg af revisor. Bestyrelsens foreslår at Tønder Revision revidere årsregnskabet 2023.
8. Eventuelt.

Til generalforsamlingen, hvor alle kan deltage – men kun stemmeret til medlemmerne – serveres en lille anretning. Tilmelding til næstformand Birgit Messerschmidt, birmes@hotmail.de , er derfor nødvendig.
Det kan oplyses, at beretningen i år vil være særlig interessant, idet vi i 2022 havde udpremiere på “Opera på Grænsens” første produktion af en helaftensopera “Grænsemageren” i samarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester og med velvillig støtte fra en række fonde og lokale kommuner.
Formanden, Anders Molt Ipsen vil tillige orientere om spændende, fremadrettede projekter.