Fransiska Clausen fejres – også af Opera på Grænsen

I Opera på Grænsens bestyrelse har vi et par år arbejdet med at få lagt rammer for en opera om kunstmaleren Fransiska Clausen. Det er ikke mindst sket i samarbejde med kunstnergruppen “Lydenskab” og med komponisten Bo Gunge. Ud fra disse forarbejder har vi udarbejdet et budget, og vi har søgt en del fonde om tilskud for at få en finansiering på plads. Vi har fået flere gode tilsagn, men lige inden jul 2023 fik vi et gennembrud med en tildeling på 1 million kroner fra “A.P.Møllers og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål” til brug for dette projekt. Det er særdeles glædeligt, og det giver god optimisme med henblik på at det kan lykkes at få det samlede projekt finansieret. Vi vil senere informere mere om projektet, hvad det indeholder og hvor det tænkes afviklet.
For Opera på Grænsen er det naturligt at tage en opera/musikdramatisk fremstilling af Fransiska Clausen op. For godt nok var hun en international kunstner, men hun havde sin opvækst i Aabenraa, og hun levede en lang periode af sit liv og frem til sin død i Aabenraa Når Fransiska netop i 2024 er interessant, så er det fordi hun den 7.januar kunne have haft sin 125 års fødselsdag, og det fejres i Aabenraa. Herunder medvirker Opera på Grænsen med nogle forarbejder til en kommende opera.

Billedet ovenfor med mandolin-temaet er malet af Fransiska Clausen i 1923