Opera på Grænsens bestyrelsen er konstitueret

Den 13.marts 2023 afholdt foreningen “Opera på Grænsen” sin årlige generalforsamling efter vedtægterne. Det kan oplyses, at Ole Livbjerg Klitgaard blev genvalgt til bestyrelsen.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Anders Molt Ipsen genvalgt som formand og bestyrelsen fortsætter i øvrigt sin nuværende arbejdsfordeling.
Bestyrelsens sammensætning fragår her på hjemmesiden under menupunktet “om os”. https://operapaagraensen.dk/om-opera-paa-graensen/