Herlig “Spansk aften”

På det Danske Bibliotek i Flensborg var vi den 5.oktober 2023 medarrangører af en herlig aften med tapas og smuk og festlig sang med operasangerne Mette-Maria Øyen og Thomas Storm. De sang og fortalte om de valgte sange, der havde spansk relation på den ene eller den anden måde. På…

De skønneste Toner den 13.august 2023 i Tinglev

Det er sidste gang, at der gennemføres denne storslåede udgave af "De Skønneste Toner" i Tinglev i samarbejde med Tinglev Forum. I de kommende år vil der blive afholdt noget tilsvarende i mindre format, og det er aftalt med Aabenraa kommune, at der i 2026 opføres en stort operagalle i…

Opera på Grænsens bestyrelsen er konstitueret

Den 13.marts 2023 afholdt foreningen "Opera på Grænsen" sin årlige generalforsamling efter vedtægterne. Det kan oplyses, at Ole Livbjerg Klitgaard blev genvalgt til bestyrelsen. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev Anders Molt Ipsen genvalgt som formand og bestyrelsen fortsætter i øvrigt sin nuværende arbejdsfordeling. Bestyrelsens sammensætning fragår her på hjemmesiden under…

Generalforsamling i Opera på Grænsen den 13.marts 2023 kl.18 på Folkehjem i Aabenraa

Anders Molt Ipsen, formand for Opera på Grænsen Opera på Grænsen afholder den årlige generalforsamling mandag den 13.marts 2023 kl. 18 på Folkehjem i Aabenraa (lille sal). Dagsorden iflg. vedtægterne:1. Valg af ordstyrer2. Formandens beretning. (se billede)3.Regnskabsaflæggelse4.Valg til bestyrelsen. Ole Livbjerg Klitgaard er på valg og er villig til genvalg.5.Behandling…